MENU

Galerie

MALÍŘSKÉ UMĚNÍ JE JAKO PTÁČNÍKOVA SÍŤ – NEJPRVE PRÁZDNÁ, VLAJÍCÍ VE VĚTRU – JAKMILE SE MALÍŘ DOTKNE PLÁTNA SVOU INVENCÍ, ZAČNE SE SÍŤ PLNIT ROZTODIVNÝMI PTÁKY A MELODIEMI JEJICH ZPĚVU – A PAK, KDYŽ SE TVŮRCE ROZHODNE ŽE V MALBĚ OBRAZU UŽ NEBUDE POKRAČOVAT, ŽE UŽ ŘEKL CO CHTĚL – SÍŤ SE UVOLNÍ A OSVOBODÍ PTÁKY, MALÍŘE I MELODIE BAREV…

  • Vše
  • Krajiny a zátiší
  • Hlavy a portréty
  • Figurativní abstrakce
  • Abstraktní figurace