MENU

Expresivní Arteterapeut

Všechno má svůj čas

Všechno má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zraňovat a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát,
čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat,
čas objímat a čas objímání zanechat,
čas nalézat a čas pozbývat,
čas přijímat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat,
čas mlčet a čas mluvit, čas milovat a čas nenávidět,
čas boje a čas pokoje.

Kaz 3, 1-8

EXPRESIVNÍ ARTETERAPIE – CHEIRÓN ART

Individuální poradenství / terapie

V dialogu s klientem hledáme společně způsoby a cesty, jak zvládnut vzniklé životní potíže. Někdy je potřeba více porozumět souvislostem, někdy hledat jiný způsob myšlení a jednání,  prožívání vztahů a vlastního bytí. Základem úspěšné práce je motivace ke změně, kterou pomáhám klientovi objevit a upevnit. Individuální poradenství – terapie probíhá jedenkrát týdně, dle závažnosti problému a průběhu sezení od dvou měsíců po několik let.

Rodinné a partnerské poradenství / terapie

Soustředí se na změnu a podporu komunikace, porozumění individuálním i společným potřebám a zvládání změn v rodině či v partnerském vztahu v souvislosti s vývojovými změnami.

Skupina osobního růstu 

Interakční a psychodynamická skupina max. 6-ti klientů, pracující formou expresivních arteterapeutických metod, scházející se jednou týdně. Obvykle trvá tři měsíce až jeden rok. Skupinová práce v empatickém, otevřeném a přijímajícím prostředí, které společně vytvoříme, umožňuje sdílet prožitky, emoce, životní zkušenosti, získávat zpětnou vazbu a učit se novému vnímání sebe a druhých.

Krizová intervence

Jejím cílem je zvládnutí akutního krizového stavu, většinou v krátkodobém časovém úseku    1 – 5 setkání. Umožňuje dosáhnout úlevy, najít a posílit vnitřní potenciál ke změně, objevit možné způsoby řešení krizové situace.

Možné formy poradenské / terapeutické práce a osobního rozvoje

Nabízím formu práce se čtyřmi základními prvky, které probouzejí v člověku schopnost najít si své vlastní nasměrování při individuální, partnerské, rodinné či skupinové terapii a osobním růstu. Rituál zpevňuje celistvost jednotlivce i skupiny. Terapie probouzí sebeuzdravující potenciál skrytý v každém člověku. Umění podporuje tvořivost, intuici a hledání vize. Hra vytváří upřímnost a osvobozuje od připoutanosti.

Prostřednictvím expresivních arteterapeutických prostředků můžeme dosáhnout snadněji cíle, který  jsme na počátku společně stanovili. Užitečný je nejen spontánní výtvarný projev, ale i pohyb, hudba, psaní, poezie, řízená imaginace, nebo improvizační dramatické ztvárnění prožívaných emocí. Tyto formy sebevyjádření uvolňují mocnou a léčivou sílu spočívající v nás všech bez ohledu na uměle vzniklé překážky, které byly námi nebo druhými vystavěny. Nemá to nic společného s uměleckou úrovní vlastní tvořivosti, jde o setkání se svou přirozenou kreativitou. Je to archetypální energie k níž najde přístup ten kdo se jí poddá. Jeho odvaha vytváří jeho svobodu a sebepřijetí. Vnášení vědomé pozornosti a rovnováhy do živlů v nás nám pomáhá nalézat rovnováhu a harmonii se světem, ke kterému náležíme.

Myslím, že slova Friedricha Nietzsche : „Co mě nezabije, to mě posílí.“, jsou veskrze platná, protože s každou překonanou překážkou jsme schopni čelit životu s větší odhodlaností a schopností vyrovnat se s přicházejícími těžkostmi. Ty se nevyhýbají nikomu – důležité je, jak je člověk vnímá a co s nimi udělá. Často potřebuje průvodce, který by ho těmito zákrutami života provedl. A to je podstata mé práce – předávat své zkušenosti a pomáhat druhým objevit jejich vnitřní potenciál, případně jeho transcendentní přesah. Vzbudit v nich odvahu vzít život do vlastních rukou i v rámci obtížných mezilidských vztahů a osobních krizí. Nejsem dokonalý a nejsem v cíli ! I já se mohu od vás mnohému naučit. Vím z vlastní zkušenosti, že vydat se na cestu může být děsivé i radostné, vyčerpávající i posilující – ale věřím, že má smysl usilovat o plnost lidství navzdory stínům v nás.

Ceník nabízených služeb

  • vstupní konzultace  –  90 minut  –  700,- Kč
  • individuální poradenství / terapie  –  60 minut  –  500,- Kč
  • rodinné / partnerské poradenství / terapie  –  60 minut  –  1000,- Kč
  • arteterapeutická skupina osobního růstu – 3 hodiny – 400,- Kč / 1 osoba