Curriculum Vitae

 

“ Cheirón byl nejmoudřejším z kentaurů. Odmítnut a opuštěn matkou, otce nepoznal. Nešťastnou shodou okolností byl zasažen a zraněn otráveným šípem namočeným v Hydřině krvi. Jelikož byl nesmrtelný, tato rána mu způsobovala věčnou bolest. Když hledal způsob jak se vyléčit, našel cestu jak léčit druhé. Při předávání léčitelského umění ostatním, nalézal velkou míru úlevy od vlastního utrpení…“

 

…jsem nejmladším z devíti dětí muže, který tragicky zahynul  pod koly vlaku devět měsíců po mém narození. Šest dětí  měl se svojí ženou, tři se svojí družkou – mojí matkou.   Jako malý Miroslav jsem se ocitl hned po narození v kojeneckém ústavu v Trutnově. Po třech měsících jsem sice byl přijat do rodiny na naléhání sociální pracovnice, ale za dalších šest měsíců jsem se opět vrátil do ústavu – po smrti druha měla matka problémy pečovat sama o tři děti a zakrátko musela nastoupit do výkonu trestu, odsouzena za příležitostnou prostituci. Proto byla jedna ze starších sester osvojena matčiným bratrem, druhá umístěna do dětského domova a Miro, jak už bylo řečeno, zpět do kojeneckého ústavu. Matka zároveň dala souhlas k adopci, ke které došlo asi po roce manželi Záhoříkovými z Hradce Králové. V této rodině jsem dostal jméno Tomáš Záhořík.
Síla a volání krve je ovšem záležitostí buněčné paměti a ovlivňuje celou lidskou existenci bez ohledu na zvyky a tradice rodiny, ve které adoptované dítě žije… Matčiny kořeny vyrůstají z romské a maďarské komunity muzikantů z Horných Salib v Galantě na Slovensku. Otec pochází z Lhotice u Mnichova Hradiště. To, že nejsem biologickým dítětem Záhoříkových, vím od svých 19-ti let, ale intenzivněji jsem začal po svých kořenech pátrat až před několika lety. Silná potřeba integrovat svůj původ a jeho vliv do současné existence dala vzniknout novému sebepojetí, proto také někdy používám i rozšířenou formu mého jména…

TOMÁŠ MIRO ZÁHOŘÍK SARKÖZI

Curriculum vitae

Narodil jsem se 20.2. 1963 v Trutnově.

Po studiu na Gymnáziu, ukončeném v roce 1982 maturitní zkouškou a dvouleté vojenské službě jsem byl zaměstnán v mnoha rozmanitých profesích :  pomocný stavební dělník u památkářů, topič a údržbář v zahradnictví, poštovní doručovatel, dělník v expedici pian v Petrofu, sanitář v nemocnici, lepič plakátů, prodavač ovoce a zeleniny, jevištní technik Klicperova divadla, truhlář, paspartér, izolatér střech, řidič u o.p.s. DOSIO pro imobilní občany.

Mimo svoji malířskou uměleckou činnost jsem se v roce 2001 začal profilovat v oborech sociální práce a psychosociálního poradenství. Byl jsem zaměstnán v kontaktním centru  o.s. LAXUS, které poskytuje sociální a zdravotní služby uživatelům drog, na pozici kontaktního pracovníka a poradce pro rodinné příslušníky uživatelů.  Zároveň jsem byl pracovníkem telefonické Linky důvěry. V kontaktním centru i na Lince důvěry jsem pracoval do roku 2005 a v témže roce jsem změnil zaměstnání, ve kterém jsem doposud. Pracuji na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové jako psychosociální poradce s využíváním arteterapeutických  a artefiletických postupů a metod v poradenském a edukačním procesu. Působím jako lektor výtvarných kurzů a arteterapeutických workshopů.  Provozuji privátní poradenskou a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti s názvem CHEIRÓN ART.

Kurzy, výcviky, supervize

Krizová intervence  – IES  Podané ruce – odborný garant  PhDr. Ludvík Běťák / Brno 2001

Telefonická krizová intervence – SOS centrum – odborný garant  PhDr. Bohumila Baštecká / Praha 2002

První kontakt s klientem,motivační trénink – o.s. Prev-Centrum  – odborný garant Mgr. Pavla Dolanská / Praha 2003

Pětiletý výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované  psychoterapii  SUR s arteterapeutickým zaměřením  akreditovaný Českou psychiatrickou společností, Českou psychoterapeutickou společností, Asociací klinických psychologů, Českou arteterapeutickou společností a Českomoravskou psychologickou společností / Praha 2003 – 2008

Rodinné poradenství – o.s. Prev-Centrum – odborný garant  MUDr. Vladislav Chvála, OR SOFT – Society of Family therapy / Praha 2004 – 2005

Týdenní stáž v terapeutické komunitě Helianna na pozici klienta v první fázi léčby / Mukařov 2004

Dvouletý výcvikový kurz v artefiletice a arteterapii akreditovaný MŠMT / Praha 2010 – 2011

Kurz pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha a získání licence pro tuto práci / Institut VVAA – vzdělávání v artefiletice a arteterapii / Praha 2013

Dvouletý systemický výcvik v hudebně – dramatických terapiích garantovaný Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti při ČLS (Česká lékařská společnost) a Společnosti sociální pediatrie ČLS / Praha 2012 – 2014

Pracuji pod individuální supervizí PhDr.Bc.Mariany Štefančíkové Ph.D. / odborný asistent a psycholog na LF UK Hradec Králové, lektor, arteterapeut